Fundacja Viribus Unitis

Bądź przedsiębiorczym

Zapraszamy na stronę projektu: www.bp.katowice.pl

"Aktywność na rynku pracy" można rozumieć co najmniej na dwa sposoby – można być zatrudnianym, można też… zatrudniać. Bycie swoim własnym (i innych) szefem co prawda wymaga ogromu ciężkiej pracy i zdecydowania, ale przynosi też wiele korzyści, nie tylko finansowych.

Jakie to korzyści? Jak założyć własną działalność gospodarczą i jak można na nią zdobyć pieniądze? Na te i inne pytania starał się odpowiadać projekt „Bądź przedsiębiorczym – aktywizacja młodzieży szkół zawodowych i średnich zawodowych przeciw wykluczeniu”.

Przez szkolenia tradycyjne na temat przedsiębiorczości, szkolenia e-learningowe, doradztwo z zakresu podejmowania inicjatyw gospodarczych, wsparcie doradcy zawodowego i coaching – tak uczniowie szkół zawodowych i średnich zawodowych byli przygotowywani do wejścia na rynek pracy.

Co więcej? O równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowaniu postaw aktywnych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży – czyli o tym, o czym obecnie mówi się coraz więcej, ale wciąż zbyt mało – słuchać można było na falach lokalnych rozgłośni radiowych i czytać na stronie projektu.

Osobą kontaktową w sprawie projektu jest Zofia Walasek:

zofia.walasek@fundacja.katowice.pl

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009