Fundacja Viribus Unitis

Projekty partnerskie

Vote for Europe. Wybierz Europę !

Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską, który ma na celu promocję udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 roku oraz przekazanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.

16 kwietnia 2009 roku Towarzystwo Amicus oraz Fundacja Viribus Unitis zorganizowały w Pałacu Młodzieży w Katowicach warsztaty informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu Vote for Europe. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, studenci oraz uczniowie.

Termin realizacji: kwiecień 2009

„Szkoła w regionie - region w Europie”

Szkolenie dla nauczycieli w zakresie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. 2 dni szkoleń tradycyjnych połączone ze szkoleniem przez Internet. Prowadzone przez nas szkolenie zaliczyło 90% uczestników. Fundacja była partnerem Towarzystwa Amicus, które otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację projektu.

Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2007

„Nasza Unia - ogólnopolski program badań, promocji i informacji o skutkach wejścia Polski do Unii Europejskiej”

Realizacja cyklu spotkań z młodzieżą, społecznością regionu, poszczególnymi grupami (np. kobiety, renciści, emeryci) na temat Unii Europejskiej. Projekt obejmował także organizację konferencji tematycznych oraz przeprowadzenie ankiet nt. członkostwa Polski w UE wśród mieszkańców województwa śląskiego. Fundacja była partnerem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu "Rozszerzenie 2004". Realizowany pod nadzorem Komisji Europejskiej.

Termin realizacji: maj 2005 do czerwiec 2006

„Krok do Funduszy”

Realizacja cyklu 11 spotkań informacyjno - promocyjnych funduszy strukturalnych dla mieszkańców regionu. Fundacja była partnerem regionalnym Towarzystwa Amicus z Białegostoku w realizacji projektu „Krok do Funduszy”, finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Termin realizacji: czerwiec 2005

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009