Fundacja Viribus Unitis

O nas

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży
VIRIBUS UNITIS

Fundacja została założona 11 kwietnia 1997 roku. W swoich statutowych celach zapisała:

 • wspieranie edukacji;
 • rozwój samorządności wśród młodzieży;
 • rozwój kultury studenckiej;
 • rozwój sportu i turystyki środowiska akademickiego,
 • podejmowanie działań związanych z Unią Europejską.

Cele te Fundacja realizuje poprzez:

 • działalność na rzecz rozwoju edukacji przez wsparcie finansowe i rzeczowe oraz promocję;
 • udzielanie pomocy placówkom oświatowym i edukacyjnym w dziedzinie wyposażenia w sprzęt naukowy i dydaktyczny;
 • promocję i wspieranie edukacji w Polsce;
 • pomoc finansową, merytoryczną i rzeczową Samorządom Studenckim;
 • wspieranie inicjatyw samorządowych młodzieży, a zwłaszcza służących środowisku akademickiemu;
 • fundowanie stypendiów krajowych i zagranicznych studentom;
 • wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne akademickiego ruchu naukowego, w tym kół naukowych i sportowych;
 • działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności studentów i absolwentów przez dofinansowanie opłat za kursy i szkolenia;
 • dofinansowanie i promowanie studenckich chórów, teatrów i zespołów muzycznych oraz innych studenckich instytucji i przedsięwzięć kulturalnych;
 • pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu zatrudnienia przez promocję na rynku pracy;
 • inicjowanie i promowanie kultury studenckiej i młodzieżowej;
 • zarządzanie bazą akademicką to jest domami studenta, klubami studenckimi, bufetami, stołówkami;
 • działanie na rzecz procesów integracyjnych Unii Europejskiej.

Podczas swojej dotychczasowej działalności podjęła współpracę między innymi z następującymi instytucjami:

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Kultury
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Śląski Urząd Wojewódzki
 • Urzędy gmin
 • Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach
 • organizacje prowadzące punkty RCIE i ED z całej Polski
 • Ponad 400 placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne)
 • Ok. 150 publicznych i niepublicznych szkół wyższych z całej Polski
 • Górnośląskie Centrum Kultury
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach (Spodek)

Fundacja ma siedzibę w centrum miasta Katowice; lokal o powierzchni 120 m2, składający się z trzech pomieszczeń biurowych oraz sali wykładowej na 30 osób.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009