Fundacja Viribus Unitis

Chat(d)erska Prezydencja

III edycja debaty „Chat(d)erska Prezydencja”

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz 10-osobową grupę uczniów zainteresowanych tematyką europejską do udziału w III debacie z cyklu „Chat(d)erska Prezydencja”. Wydarzenie odbędzie się 25 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Cykl debat jest prowadzony w związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie UE. Debata zorganizowana zostanie w ramach projektu „Polska za sterami UE II - kampania informacyjna o Polskiej Prezydencji w Radzie UE”, która współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch części.

Część I

Wystąpienia znanych przedstawicieli wielu dziedzin życia społeczno – gospodarczego, którzy zaprezentują istotę prezydencji w Radzie UE. Tematem przewodnim III edycji debaty jest „Partnerstwo Wschodnie” - idea promowana w ramach priorytetu „Europa korzystająca na otwartości”. Wśród zaproszonych gości będą m.in. przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, jednostek akademickich.

Część II

Uczniowie mają głos!

Zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w panelu „Bliżej Wschodu”. Każdą szkołę może reprezentować jeden uczeń, którego zadaniem będzie wygłoszenie krótkiego wystąpienia (maks. 2 minuty) promującego dowolny region lub kraj objęty Europejską Polityką Sąsiedztwa . W wystąpieniu należy wskazać na wybraną kwestię życia społecznego, politycznego lub gospodarczego, która zdaniem uczniów świadczy o sile tego kraju, bądź też stanowi ogromny potencjał do jego rozwoju. Wypowiedzi mają zachęcić uczniów do głębszego poznania krajów współpracujących z UE na zasadzie partnerstwa. Prelegenci otrzymają dyplomy oraz upominki. Laureaci wyłonieni w głosowaniu otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody.

Ponadto zaproszeni zostaną wolontariusze oraz stażyści, którzy obecnie przebywają na wymianie międzynarodowej na Śląsku i opowiedzą o swoich przeżyciach związanych z przebywaniem w środowisku wielokulturowym. Z kolei przedstawiciele największej organizacji studenckiej na świecie - AIESEC, wskażą na możliwości odbywania praktyk i wolontariatu w krajach Europy Wschodniej.

Organizatorami wydarzenia są Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Europe Direct Katowice oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mailowy: centrum@rcie.katowice.pl lub faxem na numer (32) 209 16 90 do 14 listopada 2011r. Szkoły zakwalifikowane do udziału w III edycji debaty zostaną o tym powiadomione telefonicznie.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

1 Kraje Europejskiej Polityki Sąsiedztwa: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdowa, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja, Ukraina.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009