Fundacja Viribus Unitis

Bądź przedsiębiorczym

Zapraszamy szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w kolejnej edycji

„Lekcji o Europejskim Funduszu Społecznym”


Na uczniów czeka wspaniała zabawa, praktyczna wiedza, rywalizacja międzyszkolna oraz wiele innych atrakcji.
Przedsięwzięcie organizowane jest przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i realizowane we współpracy z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS.

Każda ze szkół uczestnicząca w przedsięwzięciu, będzie mogła wytypować klasę, która weźmie udział w cyklu 3 warsztatów oraz konkursie „EUROwyzwanie”. Do uczestnictwa w warsztatach zakwalifikowanych zostanie 12 szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 szkół gimnazjalnych zgodnie z kolejnością zgłoszeń z każdego z czterech subregionów województwa śląskiego. Cykl warsztatów prowadzony będzie w oparciu o autorskie scenariusze zajęć dostosowane do poziomu wiedzy uczniów. Wykorzystane zostaną atrakcyjne formy prezentacji i informacji.

Pierwsze zajęcia będą stanowiły wstęp do tematyki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Uczniowie zapoznają się z genezą integracji europejskiej oraz wielowymiarowym procesem rozszerzania Unii. Szeroko omówiona zostanie historia wspólnot europejskich. Kluczowym zagadnieniem będzie omówienie istoty Europejskiego Funduszu Społecznego, jako narzędzia inwestowania w człowieka i rozwijania jego potencjału. Uczniowie dowiedzą się, według jakich zasad wydawane są pieniądze z unijnego budżetu oraz kto może je otrzymać. Zaprezentowane zostaną także przykłady dobrych praktyk oraz efekty projektów zrealizowanych w najbliższej okolicy.

Na drugich zajęciach zaprosimy uczniów do wkroczenia w kreatywny świat projektów. Lekcje będą urozmaicane przez zaproszonych gości, którzy realizowali projekty EFS w ich najbliższej okolicy. Zajęcia odbywać się będą zarówno w formie warsztatów, jak i prelekcji, gdzie uczniowie dowiedzą się jak zdobywać informacje dotyczące Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego z wykorzystywaniem nowych mediów. Przedstawione zostaną zasady tworzenia kampanii reklamowych i promocyjno -informacyjnych.

Trzecie zajęcia odbędą się w formie warsztatów, podczas których uczniowie będą samodzielnie przygotowywać elementy kampanii promującej Europejski Fundusz Społeczny wśród swojej społeczności lokalnej, w oparciu o dowolna formę reklamy. W kolejnym etapie, wszystkie klasy biorące udział w warsztatach zmierzą się w konkursie „EUROWYZWANIE”. Zadaniem klas będzie dostarczenie dowolnej prezentacji elementów kampanii reklamowej promującej Europejski Fundusz Społeczny.

Autorzy najbardziej kreatywnych pomysłów oraz najciekawszych kampanii zostaną zaproszeni na finałową galę konkursu „EUROWYZWANIE”, która odbędzie się w grudniu br.. W zmaganiach zmierzą się 3 reprezentacje klas w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne.

Finał konkursu zostanie zrealizowany w dwóch etapach. W I etapie zatytułowanym „maniEFStacja dobrych praktyk” reprezentacje klas przedstawią swoje pomysły na kampanie reklamową EFS. Podczas II etapu zawodnicy będą walczyć o punkty w turnieju „Europejskie przypadki” odpowiadając na pytania dotyczące Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmagania te będzie oceniało JURY, które przyzna nagrody dla klas w wysokości 2000,00PLN , 1000,00PLN oraz 500,00PLN

Uczniowie biorący udział w Konkursie zostaną wprowadzeni w świat projektów europejskich, zasad ich konstruowania i planowania. Poznają praktyczny aspekt funkcjonowania UE i zobaczą prawdziwe efekty wykorzystania Funduszy Europejskich w ich najbliższym otoczeniu. Poznają zasady tworzenia kampanii reklamowych Będą mieli okazję zaprezentować się publicznie przed szeroką publicznością, a także porównać swój pomysł z rówieśnikami z innych szkół.

Dodatkową atrakcją dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest udział w grze miejskiej, w której oprócz sprawności fizycznej, uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą zdobytą podczas cyklu zajęć. Scenariusz gry będzie nawiązywał do 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz obszarów wsparcia EFS dla wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Szkoły zainteresowane udziałem w lekcjach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie go na adres efs_gimnazjum@fundacja.katowice.pl (w przypadku szkół gimnazjalnych) lub efs_ponadgimnazjalne@fundacja.katowice.pl. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu:
Paulina Jaworska, tel. (32) 209 17 01, 209 16 90, (502) 769 474Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009