Fundacja Viribus Unitis

Młodzi bliżej funduszy

Młodzi Bliżej Funduszy

Projekt "Młodzi Bliżej Funduszy" to cykl imprez promujących Fundusze Europejskie w szkołach połączonych z konkursem. Realizowany był w okresie od 15 kwietnia do 10 grudnia 2010 roku na terenie 4 województw polski południowej: śląskiego, małopolskiego, łódzkiego oraz opolskiego.

Do kogo adresowany był projekt?

Projekt powstał z myślą o podniesieniu wiedzy i świadomości młodzieży z 4 województw na temat Funduszy Europejskich. W projekcie wzięło udział ponad 1500 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych oraz młodzież z Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Dlaczego warto było wziąć udział w projekcie?

Projekt miał nowatorską formułę zajęć aktywizujących młodzież. W ramach projektu zrealizowane "Dni Funduszy" w 8 szkołach oraz w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Składały się z warsztatów oraz imprezy otwartej tzw. "Strefy gier". Uczniowie uczestniczący w imprezie oprócz przydatnej wiedzy zdobyli także atrakcyjne upominki i gadżety projektowe.

Projekt miał formułę konkursu. Z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie 1 klasa (ok. 25 osób) wygrywała 1-dniową wycieczkę "Szlakiem Funduszy Europejskich". Uczniowie odwiedzili wiele atrakcyjnych miejsc wybudowanych lub odremontowanych dzięki wsparciu Unii Europejskiej, m.in. Zamek i Zagrodę Pokazową Żubrów w Pszczynie, kino 3D w Kętach oraz Park Miniatur w Inwałdzie, Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach i Pałac w Koszęcinie, Lunapark w Łodzi (z największą dofinansowaną ze środków UE karuzelą). W sumie w wycieczkach wzięło udział ponad 200 osób.

Podsumowaniem projektu była debata "Młodzi Bliżej Funduszy", która odbyła się 10 grudnia 2010 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Realizowana była we współpracy z Urzędem Wojewódzkim i Śląskim Kuratorium Oświaty.

stopka

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009