Fundacja Viribus Unitis

Moja firma w mojej gminie

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

Moja firma w mojej gminie

Termin realizacji: 1 listopada 2008 — 31 marca 2012

Kto był adresatem projektu?
Projekt był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu pięciu województw: śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, dolnośląskiego. W projekcie mogły wziąć udział szkoły mieszczące się na terenie niewielkich gmin o relatywnie wysokim wskaźniku bezrobocia i niskim wskaźniku aktywności gospodarczej wśród mieszkańców.

Co oferował projekt?
Celem projektu było rozwinięcie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych. Działania edukacyjne obejmowały głównie szkolenia e-learningowe i szkolenia tradycyjne, przy wsparciu nowoczesnych form nauczania, jakimi są gry symulacyjne. Projekt realizowany był przy współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy opracowali materiały merytoryczne na witrynę szkoleniową oraz podjęli z nami współpracę w zakresie przeprowadzenia szkoleń tradycyjnych.

Projekt w liczbach: Projekt Moja firma w mojej gminie to:
— ponad 8 000 uczestników;
— ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych;
— ponad 300 pomysłów na założenie własnej działalności gospodarczej;
— blisko 4 000 godzin zajęć w szkołach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009