Fundacja Viribus Unitis

Polska za sterami UE II

Czy wiesz, co to prezydencja? Jakie niesie ze sobą konsekwencje? Czy dzięki prezydencji można skorzystać, czy przez nią można stracić? Co to prezydencja grupowa, trio prezydencji, priorytety? Na te pytania z pewnością odpowiadał projekt realizowany przez Fundację Viribus Unitis „Polska za sterami Unii Europejskiej II – kampania informacyjna o Polskiej Prezydencji w Radzie UE”.

Była to już druga odsłona projektu „Polska za sterami UE”, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Dlatego warto było przypomnieć nasz ster, grę multimedialną i „Strefę Prezydencji” – one wróciły!

Cel projektu
Celem projektu było podniesienie poziomu świadomości Polaków na temat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Grupa docelowa
Działania projektu „Polska za sterami UE II” kierowane były głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego (warsztaty dla młodzieży z wykorzystaniem multimedialnej gry edukacyjnej, debata „Chat(d)erska Prezydencja”). Dzięki pozostałym działaniom (multimedialna gra edukacyjna na stronach internetowych, współpraca z Radiem Katowice) grupą odbiorców projektu były także społeczności lokalne z terenu województwa śląskiego.

W ramach projektu…
…odbyły się warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim, które poprowadzone były przez konsultantów Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Zorganizowana została po raz kolejny debata „Chat(d)erska Prezydencja”, której tematem przewodnim był jeden ze wstępnych priorytetów polskiego przewodnictwa. Na strony internetowe powróciła edukacyjna gra multimedialna, dzięki której najlepsi gracze otrzymali nagrody, a o prezydencji posłuchać można było w Radiu Katowice.
Statystycznie:
  • - zwiększył się poziom wiedzy polskiego społeczeństwa na tematy związane z polskim członkostwem w Unii Europejskiej w kontekście polskiej prezydencji,
  • - podniesiono poziom świadomości mieszkańców województwa śląskiego na temat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej,
  • - wydrukowano edukacyjną grę multimedialną „Polska za sterami Unii Europejskiej II” w zakładanym nakładzie 5 100 egzemplarzy,
  • - podniesiono wiedzę z zakresu polskiej prezydencji wśród 310 uczniów szkół ponadgimnazjalnych dzięki ich udziałowi w debacie „Chat(d)erska Prezydencja”,
  • - 5078 osób zwiększyło swoją wiedzę o polskiej prezydencji w Radzie UE dzięki odwiedzeniu podstrony z grą na stronie internetowej,
  • - 389 osób zwiększyło swoją wiedzę o polskiej prezydencji w Radzie UE dzięki wzięciu udziału w warsztatach dla młodzieży,
  • - ok. 358 tysięcy osób zwiększyło swoją wiedzę o polskiej prezydencji w Radzie UE dzięki wysłuchaniu audycji (zamiast zakładanych 30 000 osób).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009