Fundacja Viribus Unitis

Bliżej funduszy II

Czy wiesz, czym jest prezydencja w Radzie Unii Europejskiej? Potrafisz odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści może przynieść? Czy wiesz, jaki kraj pełnił tę funkcję jeszcze niedawno, a jaki pełnią ją obecnie? Na te i inne pytania odpowiadał projekt „Polska za sterami UE”.

Jaki był cel projektu?
Jego głównym celem było rozpowszechnienie wiedzy na temat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Do kogo projekt był skierowany?

Działania komunikacyjne o charakterze kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowane były bezpośrednio do społeczności lokalnej z terenu województwa śląskiego oraz nauczycieli i młodzieży ze śląskich szkół ponadgimnazjalnych.

Co w ramach „Polski za sterami UE”?
W wyniku realizacji projektu powstała gra multimedialna, która poza walorem informacyjno-edukacyjnym stanowiła także propozycję ciekawej rozrywki dla młodzieży i społeczności lokalnych (dostępna TUTAJ). Płyty CD z grą zostały przekazane do większości szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dzięki czemu możliwe było szerzenie wiedzy na temat polskiego przewodnictwa wśród uczniów śląskich szkół.
„Polska za sterami UE” to także:
 • - polska prezydencja na falach Radia Katowice – krótkie opowieści o prezydencji przeplatane konkursami z atrakcyjnymi nagrodami,
 • - warsztaty dla młodzieży, dzięki którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli dowiedzieć się więcej o prezydencji, a szczególnie – o polskiej prezydencji w RUE; każdy z uczestników otrzymał CD z grą multimedialną oraz materiały pomocnicze,
 • - „Strefa Prezydencji“ – podczas „Europejskiego Festiwalu Plenerowych Przedstawień Operowych połączonego z V Edycją Bytomskiej Nocy Świętojańskiej“ – głównej imprezy w regionie inaugurującej polską prezydencję w województwie śląskim, pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także podczas innych imprez plenerowych w regionie; w ramach „Strefy“: stanowiska komputerowe, przy których możliwe było zagranie w grę projektu, ster UE – zdjęcie z prawdziwym sterem na europejskim tle, gry wiedzowe i zręcznościowe (koło fortuny, pytania, odpowiedzi, nagrody), konkursy zręcznościowe i plastyczne, gry i zabawy dla dzieci, stoiska informacyjno-konsultacyjne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, Europe Direct Katowice oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach
Liczby, liczby…

 • - stworzono edukacyjną grę multimedialną, którą w nakładzie 10 000 egzemplarzy wydano na płytach CD oraz udostępniono w Internecie,
 • - rozpowszechniono ok. 3 000 egzemplarzy gry multimedialnej „Polska za sterami UE” podczas imprezy plenerowej,
 • - rozpowszechniono ok. 3 000 egzemplarzy gry multimedialnej „Polska za sterami UE” do szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego (pakiet 5 płyt CD dla 603 szkół) poprzez system skrzynek kontaktowych wydziałów ds. oświaty i edukacji urzędów miast oraz starostw powiatowych,
 • - 5 267 osób zwiększyło swoją wiedzę o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej dzięki odwiedzeniu podstrony z grą na stronie internetowej,
 • - około 1 000 osób zwiększyło swoją wiedzę o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej dzięki wzięciu udziału w grze lub w innych atrakcjach w ramach „Strefy Prezydencji”,
 • - przeprowadzono 15 warsztatów dla młodzieży,
 • - 386 osób zwiększyło swoją wiedzę o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej dzięki wzięciu udziału w warsztatach dla młodzieży,
 • - nagrano 7 wypowiedzi dla Radia Katowice,
 • - 331 000 osób zwiększyło swoją wiedzę o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej dzięki wysłuchaniu audycji (zamiast zakładanych 30 000 tysięcy),
 • - wysłane 323 maile ze zdjęciami uczestników i informacjami o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Projekt był realizowany przez Fundację Viribus Unitis w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dofinansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009