Fundacja Viribus Unitis

4x4 NAPĘDZAMY PRIORYTETY!Rodzaj zadania publicznego:
Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013

Tytuł zadania publicznego:
„4 x 4 – napędzamy priorytety!”
Kampania informacyjna na temat priorytetów komunikacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rok 2013

Priorytety z napędem na cztery koła

Cztery priorytety komunikacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cztery happeningi w czterech subregionach województwa śląskiego, cztery strefy tematyczne z czterema wydarzeniami towarzyszącymi oraz czterema ekspertami. I nie tylko.

„4x4 – napędzamy priorytety!” to projekt Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, którego celem jest rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów komunikacyjnych MSZ, wśród społeczności lokalnej województwa śląskiego. Wszelkie działania w ramach projektu realizowane są z jednoczesnym dostarczaniem mieszkańcom Śląska kompletnej i rzetelnej informacji o polskiej polityce zagranicznej, zwłaszcza w zakresie problematyki wprowadzenia waluty euro w Polsce, Europejskiego Roku Obywateli 2013, rozszerzenia UE (w tym przystąpienia Chorwacji do UE) oraz przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku.

W ramach projektu w czterech miastach województwa śląskiego, położonych w czterech subregionach, utworzone zostaną cztery strefy tematyczne, z których każda będzie koncentrować się na jednym z czterech priorytetów („Wspólna waluta – wspólna sprawa”, „Europejski Rok Obywatela: to specjalnie dla Was”, „Daj głos! Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014” oraz „Zjednoczeni w różnorodności: rozszerzenie Unii Europejskiej”). Każda ze stref będzie składać się z części eksperckiej oraz rozrywkowej – uczestnicy wydarzenia w atrakcyjny sposób zostaną zachęceni do wyrażenia swojej opinii i zapoznania się z priorytetowymi tematami.

Prócz tego – gry, zabawy i konkursy dla młodszych i starszych, multimedialny „Hyde park”, warcaby XXL… i wiele więcej!

Priorytetowa tematyka pojawi się również w audycjach radiowych oraz publikacji elektronicznej, podsumowującej projekt.


Kontakt:
Alicja Syguła
Dyrektor ds. Projektów
alicja.sygula@fundacja.katowice.plHarmonogram zbliżających się happeningów:

16.08 godz.15.30- 19.30 Chorzów Batory, Plac przy kompleksie sportowym Hajduki

17.08 godz.12.00- 16.00 Żory, Rynek

18.08 godz.12.00- 16.00 Brenna, Park Turystyki (teren wokół amfiteatru)

25.08 godz.14.00- 18.00 Częstochowa, Plac BiegańskiegoDaj głos! Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.
Zjednoczeni w różnorodności. Rozszerzenia Unii Europejskiej.
Europejski Rok Obywateli- to specjalnie dla Was!
Wspólna waluta, wspólna sprawa.


Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą projekt:

Publikacja końcowa projektu "4x4 - napędzamy priorytety"


Więcej informacji

www.youtube.com/user/CZTERYrazyCZTERY
www.facebook.com/fundacjaviribusunitisFundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009