Fundacja Viribus Unitis

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+

www.aktywni45plus.eu

 

Informujemy, że rekrutacja na ostatnią edycję szkolenia, które odbędzie się w Zabrzu została zakończona. Można zapisywać się jedynie na listę rezerwową.

Jednocześnie informujemy, że zapisywać się można na indywidualne wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, psychologicznego i na porady prawne.

Rozmowa z psychologiem umożliwi zdiagnozować Twoje problemy i potrzeby. Otrzymasz wskazówki pokonywania trudności i pomoc przy określeniu drogi rozwoju osobistego. Psycholog zaprezentuje Ci postawy czy zachowania, które wpływają na Twoje zdrowie i samopoczucie oraz nauczy sposobów radzenia sobie w określonych sytuacjach, a także pomoże rozwinąć własne możliwości.

Doradca zawodowy pomoże Ci w:
- wytyczeniu drogi zawodowej,
- zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych,
- określeniu potencjału zawodowego.

Ponadto udzieli konsultacji w zakresie profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie poszukiwania pracy.

Radca prawny doradzi Tobie i Twojemu otoczeniu m.in. w zakresie:

1) Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
- postępowania sądowe z zakresu prawa pracy,
- zwolnienia grupowe i restrukturyzacja zatrudnienia,
- przywracanie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
- wynagrodzenia, wydawanie świadectwa pracy,
- odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, odprawy, składki ZUS,
- inne


2) Prawa cywilnego i rodzinnego:
- odszkodowania (np. błędy w sztuce lekarskiej),
- rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne,
- prawo konsumenckie,
- opiniowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia,
- naruszenie dóbr osobistych, utrata lub zniszczenie mienia,
- windykacja należności,
- inne


3) Prawa spadkowego:
- stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
- pomoc przy sporządzaniu testamentów,
- problematyka wydziedziczenia,
- inne


4) Prawa obrotu nieruchomościami:
- postępowania wieczysto-księgowe, hipoteki,
- użytkowanie wieczyste, zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności,
- inne


5) Prawa administracyjnego:
- sprawy związane z prawem budowlanym
- inne.


Aby dołączyć do projektu zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego http://www.aktywni45plus.eu/punkty-konsultacyjne

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009