Fundacja Viribus Unitis

Śląskie wrzuca 6 bieg

Śląskie wrzuca 6 bieg

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA WYSTAWY

Kontakt:
Alicja Syguła
Dyrektor ds. Projektów
alicja.sygula@fundacja.katowice.pl

tel. 32 209 17 01.

galeria

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009