Fundacja Viribus Unitis

Zrealizowane projekty

„Unia Europejska z klimatem”

Projekt realizowany w ramach konkursu dofinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Obejmował realizację następujących działań:

 • impreza EkoLife w jednej ze śląskich szkół, złożona z dwóch paneli EkoKnow – w którym uczniowie mogli podnieść swoją świadomość i wiedzę z zakresu ekologii i EkoStyle – pokaz mody ekologicznej,
 • organizacja Forum Śląskich Klubów Europejskich, którego tematem przewodnim były zmiany klimatyczne,
 • ekologiczne zajęcia warsztatowe z młodzieżą,
 • wykłady otwarte dla społeczności lokalnej (m.in. na temat funduszy europejskich w zakresie ochrony środowiska),
 • audycje radiowe dotyczące zmian klimatycznych w UE i na świecie w Radio Katowice,
 • szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

Termin realizacji: październik – grudzień 2008

„Europa Bliżej Nas 2006”

Projekt dofinansowany w ramach dotacji UKIE. Obejmował realizację między innymi:

 • konkursów europejskich np. konkurs fotograficzny pt. „Mój region 2 lata po wejściu do Unii Europejskiej” promujący wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce i ukazujący miejsca inwestycji,
 • Forum Szkolnych Klubów Europejskich, którego tematem przewodnim była młodzież w UE,
 • szkolenia dla uczniów i nauczycieli nt. „Mobilność i przedsiębiorczość młodzieży”,
 • szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz dobrych praktyk w informacji europejskiej dla bibliotekarzy.

Termin realizacji: listopad-grudzień 2006

„Europa Bliżej Nas 2005”

Projekt dofinansowany w ramach dotacji UKIE. Obejmował organizację m. in.: stoisk informacyjno - promocyjnych podczas imprez masowych, szkoleń dla przedsiębiorców z funduszy unijnych, szkoleń dla przedstawicieli samorządu z funduszy unijnych. Do nauczycieli skierowane były szkolenia dotyczące programów edukacyjnych i młodzieżowych UE. Tematem przewodnim Forum Szkolnych Klubów Europejskich, zorganizowanego w ramach projektu, była „Przyszłość Unii Europejskiej”.

Termin realizacji: czerwiec-grudzień 2005

„Europa Bliżej Nas 2004”

Projekt dofinansowany w ramach dotacji UKIE. Obejmował organizację m. in.: szkolenia dla nauczycieli, szkolenia dla samorządowców, konferencji dla MSP, Forum Szkolnych Klubów Europejskich, szkolenia dla konsultantów gminnych punktów informacji europejskiej.

Termin realizacji: listopad-grudzień 2004

„Udział sieci RCIE w europejskich mechanizmach komunikowania”

Projekt obejmował:

 • forum konferencyjno - warsztatowe przedstawicieli RCIE, podczas którego uczestnicy poznali aktywizujące metody przekazywania wiedzy i umiejętności,
 • wyjazd szkoleniowo – studyjny przedstawicieli RCIE do Brukseli i Antwerpii, którego celem było nawiązanie szerokiej współpracy instytucjonalnej i utworzenie sprawnych kanałów komunikacyjnych między siecią Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej, Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej "Press & Communication " i siecią Europe Direct,
 • szkolenia dla przedstawicieli całej sieci Europe Direct prezentujące dobre praktyki prowadzenia punktu informacyjnego.

Termin realizacji: wrzesień – listopad 2005

WYBRANE MASOWE IMPREZY PROMOCYJNE

„1 Rok w UE”

Impreza plenerowa o charakterze pikniku europejskiego, skierowana do mieszkańców Śląska, miała na celu promocje członkostwa Polski w UE. Impreza składała się z następujących elementów:

 • Koncert,
 • Konkursy edukacyjno – promocyjne dla uczestników,
 • Stoiska informacyjne,

Miejsce: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Chorzów

Termin realizacji: 7 maja 2005

„Witamy w Unii Europejskiej”

Impreza plenerowa o charakterze imprezy masowej dla mieszkańców regionu w celu uczczenia pierwszego dnia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Impreza składała się z następujących elementów:

 • Koncert,
 • Konkursy edukacyjno – promocyjne dla uczestników,
 • Stoiska informacyjne,

Miejsce: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Chorzów

Termin realizacji: 1 maja 2004

Partnerzy:Śląski Urząd Wojewódzki,

„Dzień z Unią Europejską”

Tworzenie i realizacja wraz ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim kampanii przedreferendalnej w Województwie Śląskim, w tym organizacja „Dnia z Unią Europejską”. Cała kampania miała na celu promocję członkostwa Polski w UE. Impreza plenerowa o charakterze pikniku europejskiego, skierowana do mieszkańców Śląska, składała się z następujących elementów:

 • Koncert,
 • Konkursy edukacyjno – promocyjne dla uczestników,
 • Stoiska informacyjne,
 • Debata europejska,
 • Kuchnia europejska.

Miejsce: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Chorzów

Termin realizacji: 17 maja 2003

Partnerzy:Śląski Urząd Wojewódzki, Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce, Ambasada Republiki Francji w Polsce, UKIE, Region Nord Pais de Calais, British Council.

WYBRANE WYDARZENIA CYKLICZNE

Coroczna organizacja Forum Śląskich Klubów Europejskich

Śląskie Forum Klubów Europejskich to spotkania młodych ludzi skupionych w szkolnych klubach europejskich działających szkołach województwa śląskiego (ogółem ponad 400 szkolnych klubów europejskich) wraz z konkursami, prelekcjami i warsztatami o tematyce europejskiej.

Miejsca: Katowice, Bytom, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza

Termin realizacji: 2000 – do nadal

Cykl szkoleń dla młodzieży: Negocjacje akcesyjne – biurokratyczna procedura czy twarda walka o własne interesy

Miejsce: Katowice

Termin realizacji: październik 2000 – maj 2003

Seminaria zorganizowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach dla szkół ponadpodstawowych z regionu. Celem projektu było informowanie młodzieży na temat procesu integracji europejskiej, procesu akcesji Polski do UE i stanie negocjacji.

Organizacja cyklu seminariów: Edukacja w zjednoczonej Europie

Miejsce: szkoły ponadgimnazjalne Województwa Śląskiego

Termin realizacji: wrzesień 2000 - styczeń 2002

Seminaria, organizowane we współpracy z Polskim Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach oraz Biurem Współpracy i Programów Zagranicznych przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach w liceach i innych szkołach średnich Województwa Śląskiego. Projekt przeznaczony dla młodzieży klas maturalnych. Celem projektu było informowanie na temat integracji Polski z Unią Europejską oraz możliwości podjęcia przez licealistów edukacji europejskiej, a także szans oraz warunków kwalifikacji do unijnych programów edukacyjnych.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009