Fundacja Viribus Unitis

Z ekologią na Ty

Miejsce: szkoły ponadgimnazjalne Województwa Śląskiego

Termin realizacji: 15.09 do 30.11.2009 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych pt. „Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”.

Głównym celem projektu było zwiększenie stanu świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie szeroko pojętych działań związanych z ekologią w krajach Unii Europejskiej.

Działania edukacyjne obejmowały:

  • warsztaty europejskie prowadzone przez specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska
  • sadzenie drzewek, tzw. „dębów Europy” na wyznaczonym terenie w pobliżu szkoły
  • udział w seansie kinowym w formacie 3D o tematyce ekologicznej
  • konkurs na hasło oraz artykuł promujące ekologiczny styl życia, skierowany do wszystkich uczniów szkoły uczestniczącej w projekcie.

archiwum

PARTNERZY

stopka

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009